Tahionski proizvodi

27. априла 2015. Tesla Tesla 0

Šta možete očekivati od svoje Tahjonske ploče – koliko ona može pomoći vašem psihičkom i fizičkom zdravlju Tahionska energija razlikuje se od drugih formi energije […]

Lekovita energija

27. априла 2015. Tesla Tesla 0

Potencijalno, svi problemi koje imamo – mentalni, emocionalni, duhovni ili fizički – mogu se pozitivno rešiti uticajem tahionske energije! Tahionska energija je prva energetska struktura […]

Potencijali nulte tačke

27. априла 2015. Tesla Tesla 0

Prema kvantnoj fizici, materijalni univerzum nije ništa drugo do veoma gusta forma energije. Sve što postoji u ovom univerzumu, od najsuptilnijeg, rafiniranog sveta energetskih struktura […]

Tahionsko polje

27. априла 2015. Tesla Tesla 0

Tahionska teorija je holistička jer prihvata pojam dva nezavisna univerzuma koja su zapravo nedeljiva: vidljivog univerzuma podsvetlosne brzine i nevidljivog univerzma bržeg od svetlosti Tahionska […]