Kako se pravi Teslina purpurna ploča

Način izrade Teslinih ploča objavio je istraživač Ralf Bergstreser i ona nije tajna. Svako može da napravi Purpurnu ploču, ali to nije isplativo u kućnim uslovima. Može da bude i opasno, pa ova uputstva koristite isključivo u edukativne svrhe.

Pronalazac Teslinih ploca Ralph Bergstreser
Pronalazac Teslinih ploca Ralph Bergstreser

Teslina purpurna ploča se pravi od materijala koji poseduje prirodnu rešetkastu strukturu kakvu poseduje – aluminijum. Ta rešetkasta struktura energetski omogućava formiranje postojanih molekularnih osobina procesom anodizacije (elektronska oksidacija), po standardnoj proceduri procesa proizvodnje, u kolu jednosmerne struje, a sloj boje se nanosi elektrostatičkim postupcimaplastifikacijom i eloksažom. Sloj boje je najčešće purpurno ljubičast i posebnog kvaliteta – to nije farba koja se može naći u farbarama. Procesom anodizacije menjaju se mikroskopska tekstura površine i kristalna struktura metala na površini čime se menja mikroskopski izgled površine i kristalna struktura metala na površini.

Aluminijumska ploča, predhodno isečena na zadatu meru, se polira i potapa u kadu sa vrućom vodom, iznad 65ºC. Posle pola sata može se smatrati da je ploča očišćena od masnoća kojima se aluminujum premazuje u procesu proizvodnje lima. Ispira se u destilovanoj vodi i odmah potapa u sledeću kadu u kojoj je kaustična soda zagrejana na 50ºC. Ploča se izvadi iz sode i odmah uroni u azotnu kiselinu. Posle 5 minuta ploča je spremna za nastavak procesa.

Sledi anodizacija u sumpornoj kiselini na temperaturi od 20 do 22ºC, u trajanju od jednog sata. Anodizacijom se stvara tanki film aluminijum oksida po predhodno nastaloj konfiguraciji mikro-pora po površini ploče. Ona se odvija u elektrolitu koji se sastoji od sumporne kiseline rastvorene u vodi. Kroz rastvor se propušta jednosmerna struja (48 V/5A) na aluminijum tako da je aluminijum pozitivna elektroda (anoda) a negativna elektroda (katoda) je neki drugi metal, najbolje cink. Zbog prolaza električne struje, sumporna kiselina počinje da se razlaže, vodonik se izdvaja na katodi a negativno naelektrisan kiseonik i sulfatni joni (katjoni) prekrivaju aluminijumsku anodu. Kvalitet anodnog sloja zavisi direktno od kvaliteta aluminijuma. Tako se stvara kristalni sloj koji Teslinoj purpurnoj ploči daje karakteristične osobine. U rastvor se dodaje kobaltna boja koja će obojiti ploču. Nijansa zavisi od vremena i jačine struje. Ako je struja jača, a proces duže traje – boja će biti tamnija. Takođe nijanse koje se dobijaju na ovaj način kreću se od indigo do ljubičaste. Radi ujednačavanja boje finalnog proizvoda, ploča se vadi iz rastvora kiseline posle stvaranja prvog sloja bojenja (mikronske debljine), dok je još dobar provodnik struje i ispira, a zatim plastificira (presvlači mikro slojem keramičkih materijala) – određenom nijansom ljubičaste boje. Takve ploče su lepe, glatke na dodir. Takođe postojane su prema kiselinama, bazama i otporne na UV zrake, tako da će izgledati lepo i verno vas služiti dugi niz godina. Njihova proizvodnja je skuplja od jednoslojnih Teslinih ploča koje imaju grubu, hrapavu površinu.

Procesom anodizacije  menjaju se mikroskopska tekstura površine i kristalna struktura metala na površini. Atomi i elektroni aluminijuma se propuštanjem struje takođe menjaju, tako da se ploče usklađuju i harmonizuju sa osnovnom kosmičkom energijom univerzuma. One deluju kao prijemnici i antene, stvarajući oko sebe energetsko polje koje prodire kroz svaku materijalnu supstancu. Izmenjeni materijal aluminijumske ploče (elektrolitička oksidacija) u ljubičastoj boji (postoje i u crnoj) se ponaša kao antena, prijemna i predajna, slobodne vitalne energije koja pozitivno utiče na sva živa bića, hranu, vodu i tlo u okolini.

(Copyright  – tekst je registrovan u Zavodu za intelektualnu svojinu i ne sme se kopirati bez odobrenja)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.