Literatura

Knjiga Lečenje tahjonima
Knjiga Lečenje tahjonima

Lečenje tahionima

Od Tesle do nove paradigme holističkog isceljenja

Neverovatna knjiga Dejvida Vagnera i Gabrijela Kazinsa.

Univerzum neprestano otkriva svoje misterije: ova knjiga razotkriva nove i uzbudljive paradigme lečenja koje mogu promeniti svet. Ona objašnjava Tahion energiju i otkriva suptilno kretanje duha, kundalinija, zdravlja fiziku i biologijukao veličanstveni ples iznikao iz Ničega. Autori se naslanjaju na Teslina istraživanja i u svoja iskustva uključuju inžinjerstvo, tradicionalnu medicinu, čakre, meditaciju, rad na postizanju mira u svetu i istraživanje svemira. Tokom poslednjih dvadeset godina oni su proučavali kako se tradicionalne granice između nauke i duhovnosti tope, premošćujući svet postojanja brži od svetlosti i naš svet forme sporiji od svetlosti. U ovoj knjizi možemo videti šta su otkrili: novu tahion energiju koja osvetljava magični ples stvaranja.Tahion teorija je zaokružena praćenjem kretanja božanske energije koju isijava Jedan. Otkrića autora, uvidi i vizije, su impresivno podržane biološkim i kliničkim podacima. Uticaji su ogromni na holističko lečenje i podmlađivanje tela, duha i uma. Čitalac će steći dubok uvid kako je tahion energija izvor svih frekvencija i izvor svih isceljenja.

Cena sa PDV-om: 680 din.

Knjigu možete nabaviti u našoj prodavnici.