Lekovita energija

Potencijalno, svi problemi koje imamo – mentalni, emocionalni, duhovni ili fizički – mogu se pozitivno rešiti uticajem tahionske energije!

Tahionska energija je prva energetska struktura koja proističe iz nestruktuirane, bezoblične Energije Nulte Tačke. Baš kao i Energija Nulte Tačke, tahion nije ograničen na određenu frekvencu. Ne može se izmeriti spektrom hercijanskih frekvenci. To nije određeni tip energije. Zapravo, tahionska energija sadrži sve energije unutar sebe. Njeni kvaliteti su nalik Energiji Nulte Tačke, uz jedinu razliku što je reč o strukturnom polju. Tahionska energija je u sebi uskladištila sve potencijale neophodne za nastanak savršenog Energetskog Kontinuuma u svakoj individualizovanoj formi života. Sve što isparava u ljudskom telu je, na primer, već kodirano unutar tahionske energije i to u savršenoj formi.

Odličan primer je svet životinja, gde je primećeno da životinje na koje ni na koji način nisu uticala ljudska bića, žive savršeno zdravim životom i postižu znatnu dugovečnost. Na primer, životni vek sisara je sedam puta veći od perioda njihovog rasta. Za ljudska bića, to bi značilo 140 godina savršeno zdravog života. Od oko 40 000 hroničnih i degenerativnih bolesti poznatoj ljudskoj medicini, samo se nekoliko javlja u životinjskom svetu! Razlog je činjenica da divlje životinje ne poseduju sposobnost blokiranja Energetskog Kontinuuma. U prirodi otkrivamo savršenstvo, a takva je i priroda tahionske energije.

Informacija koju sardži tahionska energija je savršena. Jedino što nam je potrebno za postizanje zdravlja i ravnoteže života je slobodni protok Energetskog Kontinuuma. Drugim rečima, neophodno je da postanemo superprovodnici tahionske energije tako, što ćemo joj omogućiti da teče kroz sve slojeve naših suptilnih, nevidljivih tela. Dok ta energija teče u naše materijalne ćelije, ona kompletno organizuje čitav metabolizam u savršeno izbalansiranom maniru, što je način na koji je i zamišljena funkcija našeg organizma.

Ukoliko je bilo koji sloj sistema suptilnih tela blokiran, energija neće teći slobodno nadole do sledećeg nivoa. Od tog blokiranog nivoa pa nadalje, javiće se značajni manjak energije. Blokade na bilo kom suptilnom sloju sprečavaju da tahinska energija protiče slobodno ka materijalnom telu. Upravo zbog toga blokade suptilnih tela pokreću i izazivaju mnoge bolesti. Time se objašnjava i zbog čega naša psihološka stanja utiču na naša fizička tela. U stvari, emocionalno i mentalno telo su toliko suptilni, da nisu u direktnoj vezi sa psihičkim telom. Pošto protok informacija životne sile koje organizuju naš metabolizam takođe teče kroz mentalno i emocionalno telo, javlja se indirektni uticaj kada su ta tela blokirana. Veće blokade na kraju izazivaju pojavu psihičkih bolesti.

Ta informacija je osnova za stvaranje mnogih energetskih sistema različitih frekvencija. Znamo za fotonsku energiju, za energiju kristala, magneta, orgonsku energiju, akupunkturu svetlom, radioničke uređaje, fotonsko svetlo, elektromagnetnu i zvučnu terapiju – a sve se koristi kao zdravstvena terapija.Naravno, svi ovi energetski sistemi dobro rade jer svi imaju potencijalnu sposobnost da uklone neke blokade, da razbiju začepljene džepove u određenim slojevima sistema energetskih tela kroz koje energija ne može da protiče slobodno.

Međutim, energetske terapije frekvencama imaju dva ograničenja. Jedno je da su sve te energije ograničene na određenu frekvencu, a drugo ograničenje je što je efekat bilo koje posebne frekvence određen prirodom te frekvence. Fotonska energija, orgonska energija ili elektromagnetna energija, na primer, mogu pomoći jer svaka ima određene karakteristike koje snažno deluju na ljudsko telo da krene u određenom pravcu. Međutim, ukoliko nam nisu potrebne baš te određene frekvence, takve energije mogu biti štetne. Orgonska energija može da leči, ali od orgonske energije se možete i razboleti. Potrebni su znanje i iskustvo da bi se pravilno i bezbedno koristili ti suptilni energetski uređaji.

Tahionska energija je potpuno drugačija od svega ovoga. Tahionska energija nije određeni tip energije, već u sebe zapravo uključuje sve energije. Šta god krene loše u našem fizičkom telu ili suptilnim telima, može se ispraviti primenom specifičnih informacija za taj specifični proces. To je moguće putem tahionske energije, jer je ona povratak Energiji Nulte Tačke. To je nešto štp ni jedna frekvenca ne može da uradi. Sve frekvence su samo deo celine, deo onoga što je utkano u Energiju Nulte Tačke, ali su sve frekvence limitirane svojim specifičnim efektima. Tahion je totalno nespecifičan. Tahion zapravo ne odaje nikakav efekat unutar ili van sebe. Ono što on daje našem organizmu, našem telu, našim suptilnim telima jeste šansa da stvore kakav god efekat je potreban. A kako su naša tela neverovatno inteligentna, uvek će stvoriti efekat koji im čini dobro.

Dva ograničenja koje limitiraju sve druge forme energetske medicine se jednostavno ne mogu primeniti na tahione, jer tahionska energija nije omeđene određenom frekvencom. Još jedna bitna razlika između suptilnih energetskih uređaja i energije koju koriste i tahionske energije jeste činjenica da se na tahione ne može uticati ni na koji način bilo kojom drugom formom energije. Na sve druge forme suptilnih energija koje se primenjuju u energetskoj medicini, na primer, može se uticati sopstvenim mislima i osećanjima. To je moguće jer na nivou ispod brzine svetlosti energije poseduju nešto što se zove gravitaciono privlačenje, usled čega se međusobno privlače i ostaju zalepljene jedna za drugu. Time se, zapravo, stvara uticaj, promena i drugačije oblikovanje energija u okviru njihovih specifičnih efekata.

Tahion se kreće brže od brzine svetlosti, tako da se ne javlja gravitaciono privlačenje i ne može da se zalepi za bilo šta ili bilo koju energiju, niti bilo koja energija može da se zalepi za tahion. Bez obzira koliko naše misli bile “loše”, koliko nam je agresivan emocionalni naboj, bez obzira kakvu vrstu negativnosti proizvodimo u bilo kojoj formi, ništa od toga ne može da promeni tahionsku energiju i njenu sposobnost da na omogući pristup Energiji Nulte Tačke. Potencijalno, svi problemi koje imamo – mentalni, emocionalni, duhovni ili fizički – mogu se pozitivno rešiti uticajem tahionske energije!

Još jedan predivan aspekt koršćenja samog izvora energije je što ne moramo da brinemo oko neželjenih sporednih posledica. Čak i ako primenimo toliko veliku energiju da delovi našeg organizma iskuse veoma jak, veoma brz isceljujući efekat a drugi delovi ne uspevaju da ih prate, to neće biti nikakav problem. Ponekad dolazi do detoksikacije i reakcije na proces isceljenja na kratko mogu biti veoma burne, ali nikada sa negativnim ishodom.

Tahionska energija je oslobođena i drugog ograničenja. Nije potrebno veliko znanje niti iskustvo da bi se tahioni primenili pravilno, jer čitavim procesom zapravo upravlja naše telo. Nema potrebe da se na silu primenjuje u smislu izazivanja specifičnog efekta, već je dovoljno prepustiti našem telu da samo pokrene procese isceljenja.

Nulta tačka je okeansko polje energije, čija ogromnost prevazilazi i najsmeliju ljudsku maštu. Iz tog polja nastaje tahionska energija. Postojeći u realnosti frekvence brže od svetlosti, Nulta Tačka preko tahiona utiče na frekvence sporije od svetlosti. Tahionske čestice su poput kapi vode koje raspršuju okeanski talasi. Čini se da igraju izuzetno važnu ulogu u stvaranju i evoluciji subatomskoh čestica (muona, kvarkova, tausa) i stoga u nastanku atomske strukture sveukupne materije. Sagledan na ovaj način, tahion je izvorište svih frekvenci.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.