Tahionski proizvodi

Šta možete očekivati od svoje Tahjonske ploče – koliko ona može pomoći vašem psihičkom i fizičkom zdravlju

Tahionska energija razlikuje se od drugih formi energije po tome što ne pripada elektromagnetnoj realnosti. Prema profesoru Tileru sa Stenforda, tahioni postoje u magneto-električnoj (etarskoj) realnosti. Otuda i njene tako neobične karakteristike. Najvažniji aspekat tahionske energije je njena zapanjujuća sposobnost da stvori red iz haosa ili, rečeno naučnim jezikom, antientropiju. Entropija je tendencija stvari da se kreću ka stanju većeg nereda. Tahionska energija ima suprotan efekat (negativna entropija ili negentropija), čime zapravo promoviše postizanje više harmonije i balansa. Druga zapanjujuća karakteristika tahionske energije je njen potencijal nulte tačke. Sve u fizičkom svetu ima specifičnu talasnu dužinu, rezonancu i polaritet (+/- ili neutralni). Energija Nulte Tačke (nedirekcionalna) to sve nema, što znači da poseduje sposobnost simultane organizacije čitavog multidimenzionalnog spektra energija. To utiče na osobu na jedinstven način, zavisno od njenih energetskih potreba. Tahionska energija organizuje i održava pravilan balans i protok životne sile kroz sistem meridijana u ljudskom telu.

Tahjonska ploca Tahjon

Danas se sa sigurnošću zna da živa materija reaguje na frekvence svetla. Zapravo, reaguje na tačno određeni način, zavisno od ćelije, tkiva ili organa koji se ispituju talasnim dužinama raznih svetlosnih stimulusa.

Čovek je živ prvenstveno zato što je stvoren kao prijemnik kosmičke energije inkorporirane u njega tako, da se kontinuirano može obnavljati preko pinealne žlezde (epifiza). Preko te žlezde prirodno primamo energiju u količinama i obimu zavisnim od funkcije organa, koja se zatim transformiše u različite merljive frekvence.

Prva patologija (zdravstveni problem) nastaje poremećajem ili gubitkom frekvence pojedinačnih organa, što je rezultat neizbalansiranih frekvenci primarnih ćelija: drugim rečima, gradivnog materijala od koga su stvoreni svi organi.

Život je jednostavno činjenica oscilujuće ćelijske homeostaze. Nikakva materija niti elektromagnetna energija ne mogu povratiti ćelijama sećanje na stalnu prirodnu frekvencu osim energije od koje su stvorene – tahionske energije.

Elektromagnetna polja i naš način života, predstavljaju najveće zdravstvene rizike po čoveka. Kakvi god metali su sakriveni u našim telima (gutamo kadmijum i olovo, udišemo i jedemo živu….), rezultat je skretanje, blokada ili potpuna apsorpcija ove energije. Preostala količina nije dovoljna da napuni naše telo.

U savremenom zagađenom društvu, možemo samo praviti beskrajni spisak polutanata koji nam dospevaju u telo i postaju deo našeg organizma, iako tamo ne pripadaju.

Skretanje, promena ili apsorpcija frekvenci ovog polja predstavlja masovno samoubistvo koje se može opravdati samo ukoliko je njegovo postojanje nepoznato. Ali u trenutku kada sazanamo za njega, primarni zadatak je zaštititi sebe , izmeniti sosptvene navike i potražiti zdravije i srećnije načine života koje univerzum može da nam da.

Korišćenje tahionskog polja visoke gustine će uvesti treću energetsku revoluciju“, izjavio je nemački naučnik Hans Nieper (Hans Nieper).

Razvijeni su tahionski materijali koji predstavljaju molekularnu koheziju superiornu drugim materijalima, i usled toga sposobni da održe visoke nivoe tahionske energije organizma, čime se uspostavlja balans sveukupnog zdravlja.

Tahionska energija nema određene polaritete i frekvence, pa se može primeniti na čitav multidimenzionalni energetski spektrar. Nulta Tačka predstavlja optimalno potencijalno stanje, idealni balans ili homeostazu.

Tahionski proizvodi utiču na fluidne delove ljudskog tela koje čini 75% vode; poboljšavaju funkcije molekula fluida od kojih se sastoji organizam , unapređujući apsorpciju kiseonika i hranljivih materija, istovremeno eliminišući višak supstanci.

Tachyonic gold tahion

Tahionski aktivatori premošćuju blokade izazvane stresom, zagađenjem, lošim navikama u ishrani i generalno lošim načinom života; održavajući konstantni protok vitalne nergije koju telo smesta iskorišćava da bi se reorganizovalo i harmonizovalo i redukovalo unutrašnji i spoljašnji haos.

Tahionski proizvodi, sa svojim poravnanim atomskim polaritetima, povećavaju prirodnu sposobnost tela da iz tahionskog polja povuče dovoljno energije za sopstvene energetske potrebe. Sportisti su otkrili da im tahionski proizvodi omogućavaju da budu bolji u onome što rade, da budu brži i izdržljiviji i da smanjuju vreme neophodno za oporavak tela. Pošto isceljenje znači veće iskorišćavanje energije, tahionski proizvodi ubrzavaju proces isceljenja, oslobađaju naše telo bola, jačaju kosti i štite nas od osteoporoze, usporavaju proces starenja, neguju našu pinealnu žlezdu, što su potvrdila i nezavisna medicinska istraživanja u SAD. U suštini, tahionski proizvodi nam pomažu da se uštimujemo sa samim kvantnim poljem. Da se ponovo povežemo sa izvorom.

Kod ljudi koji rade sa elektronskom opremom i onih koji osećaju umor posle vožnje automobila, kamiona, vozova, autobusa i drugih vozila, smanjuje se osećaj umora zahvaljujući tahionskim proizvodima.

Naizmenična struja koja menja polaritet na 50 ciklusa u sekundi, može u slabim električnim poljima koja okružuju naše ćelije da izazove efekat dezorganizovanosti . Ćelijska dezorganizovanost je karakteristična za etiologiju kancera. Neka istraživanja ukazuju da ljudi koji rade kraj kompjuterskih terminala i drugih električnih aparata imaju veću incidencu oboljevanja od kancera. Jačanjem električnog polja tela (aura), tahionski proizvodi smanjuju štetne efekte električnih polja naizmeničnih struja.

Automobili i druga vozila koja imaju gume stvaraju Faradejev efekat: oni generišu pražnjenja statičkog elektriciteta koja se gomilaju i kod vozača i putnika izazivaju umor. Saobraćajne nesreće kao posledice zamora vozača su gotovo svakodnevne. Korišćenjem tahionskih proizvoda taj efekat može biti minimiziran.

Čemu sve mogu poslužiti tahionski proizvodi:

– za balansiranje, isceljenje i održavanje harmonije tela, uma i duha

– čiste negativnu energiju

– energizuju i optimizuju hranu i vodu

– magnetišu nas do najviših potencijala

– povećavaju lični energetski nivo

– jačaju fizičku snagu, otpornost i izdržljivost organizma i eliminišu umor

– poboljšavaju kvalitet spavanja i sna

– usporavaju proces starenja, redukuju stres, pomažu u obnavljanju DNK i jačaju biološke funkcije

– štite od toksina iz okoline i elektromagnetnih zračenja

– funkcionišu kao jak psihički štit

– pojačavaju psihičke sposobnosti, intuiciju i svest

– jačaju sinhronicitete i unapređuju manifestovanje

– pomažu nam da se povežemo sa božanskim izvorom

– poboljšavaju moć meditacije, molitve, lečenja na daljinu

– ubrzavaju duhovni razvoj

24 karatne tahjonske ploce